Integritetspolicy / GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-mailadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna boka och låna ett smycke från Smyckoteket.

Dina uppgifter är nödvändiga för att ingå vårt låneavtal. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ”Samtycke”.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas i tre år, därefter raderas de. 

Välkommen att kontakta oss om du önskar ytterligare information  eller om du vill begära ut de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på: 
rian@falkenberg.se eller 0346-88 61 25 

Personuppgiftsansvarig är: Kultur-, Fritids- och teknikförvaltningen, Falkenbergs kommun.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.