Om oss

Smyckoteket är Rians samling av smyckekonst där föremålen är tillgängliga för utlån. Medan föremålen i en vanlig museisamling oftast är placerade i magasin, ska smyckena i Smyckoteket få cirkulera i samhället och bäras av alla.

Smyckoteket innehåller för närvarande ett drygt fyrtiotal smycken, utförda i en rad olika material och tekniker av både svenska och utländska konstnärer. Med Smyckoteket vill museet göra samtida smyckekonst tillgänglig på ett nytt sätt och uppmuntra fler att bära smycken. Att bära ett samtida smycke är roligt och kontaktskapande - det väcker ofta nyfikenhet och frågor. Vad är det för något, varför bär du det, vem har gjort det och vad betyder det? 

De som lånar smycken uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter av att bära dem. Texter och bilder som lämnas av låntagarna sparas av museet. På sikt kommer berättelserna att forma en unik dokumentation om smyckekonstens sociala funktion.

Etableringen av Smyckoteket har varit en del av det regionala utvecklingsprojekt som Rian designmuseum drivit 2018-2021 med stöd av Region Halland och Statens kulturråd. Från och med hösten 2021 är Smyckoteket en permanent del av Rians verksamhet.