Om oss

Smyckoteket är Rian designmuseums nya samling av smyckekonst. Medan föremålen i en vanlig museisamling oftast är placerade i magasin, ska smyckena i Smyckoteket få cirkulera i samhället och bäras av alla.

Smyckoteket innehåller just nu ett trettiotal smycken, både svenska och utländska, med en stor bredd i uttryck och material. Med Smyckoteket vill Rian göra smyckekonsten mer tillgänglig och skapa möjligheter till fler möten och samtal om vad samtida smycken är, hur de kan se ut och vad de berättar. Vi hoppas att alla de som lånar och bär ett smycke från Smyckoteket kommer få uppleva hur bärandet av samtida smycken väcker nyfikenhet och frågor samt skapar nya kontakter.

De som lånar smycken kommer uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter av att bära dem. På sikt kommer Smyckoteket att bli en samling av inte bara smycken utan också historier om smycken. Etableringen av Smyckoteket är en del av det regionala utvecklingsprojekt som Rian designmuseum driver 2018-2021 med stöd av Region Halland och Statens kulturråd.